АУХ-ийн гадаад харилцаа, олон улсын хамтын ажиллагаа жилээс жилд өргөжиж байна.

  1. АНУ-ын Станфордын их сургууль
  2. ХБНГУ-ын Улм хотын их сургууль
  3. Тайваний Academia sinica
  4. Тайпэй анагаах ухааны их сургууль
  5. Каошунгийн их сургууль
  6. Япон улсын даяан дэлхийн эрүүл мэндийн үндэсний төв
  7. Япон улсын токай их сургууль
  8. Токушима их сургууль, Австри улсын венийн анагаах ухааны их сургууль
  9. БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны олон улсын монгол эмнэлэгийн хороо зэрэг эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна.