Нээлттэй ажлын байр
Ажлын байрны нэр Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа
Нярав-архивч 2021.01.15/ 2021.01.31
Үйлчлэгч 2021.01.10 2021.01.30
Хүний нөөцийн ажилтан 2021.01.10 2021.01.31
Нягтлан бодогч 2021.01.15 2021.01.31
Эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан 2021.01.15 2021.01.31
Эрдэм шинжилгээний ажилтан 2021.01.15 2021.01.31
Секторын эрхлэгч 2021.01.15 2021.01.31

 

  • Алхам 1
  • Алхам 2
  • Алхам 3
  • Алхам 4

Хувь хүний талаарх мэдээлэл

Ургийн овог:

Эцэг/Эхийн нэр:

Өөрийн нэр:

Төрсөн огноо:

Хүйс:

Оршин суугаа хот:

Гэр бүлийн байдал:

Онцгой шаардлага гарвал харилцах хүний нэр, утас:

Боловсрол, мэргэшлийн бэлтгэлийн талаарх мэдээлэл

Боловсролын талаарх мэдээлэл /ерөнхий, дээд боловсрол болон боловсролын зэрэг, зэрэг авсан сэдвийг бичнэ/

Мэргэшлийн бэлтгэл/Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан байдлыг бичнэ/

Ур чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл

Багаар хамтран ажиллах, компьютерийн болон оффисийн тоног төхөөрөмж, технологи эзэмшсэн байдал/тус бүрд тоочин бичиж 1-тааруу, 2-дунд, 3-сайн үнэлгээг өгнө/

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал/ажилд орсон огноо болон гарсан огноог бичнэ/

Гадаад хэлний мэдлэг

Ажлын байр

Таны сонирхож буй алба нэгж

Таны сонирхож буй ажлын байр