Академич Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах ухааны хүрээлэнгийн тэргүүлэх чиглэл

1. Бодисын солилцоо, молекул биологи, удамшлын эмгэг судлал
2. Халдварт болон халдварт бус өвчний эмнэлзүйн туршилт, оношилгоо, эмчилгээ, сэргийлэлт, хяналт
3. Хавдар судлал
4. Хүн амын эрүүл мэндийн боловсрол, жендер, нийгмийн эрүүл мэндийн судалгаа

2021 оны 1-р сарын 22-ны өдрийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж батлав.