Анагаахын шинжлэх ухаан, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хөгжлийн ерөнхий хандлага, өнөөгийн түвшин, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн эрдэм шинжилгээ, сургалт, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний цогц нэгдлийг хангасан, үндэсний болон олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай шилдэг судлаачдаас бүрдсэн Монгол улсын эмнэл зүйн анагаах ухааны тэргүүлэх эрдэм шинжилгээний байгууллага байна.