Тус хураангуйд 15 лекц, 52 илтгэл, 2 ховор тохиолдол, 2 тойм өгүүлэл багтжээ.